Záruka mobility Volkswagen

Porouchalo se Vám auto?

Se Zárukou mobility nikdy nezůstanete stát bez pomoci. Uděláme vše pro to, abyste se dostali bez problémů, tam kam potřebujete.

Bezplatně!
Všechny služby v rámci Záruky mobility Vám poskytneme zdarma. Na území České republiky nemusíte zaplatit ani korunu. Pokud využijete služeb Záruky mobility v zahraničí, uhradí Vám vzniklé náklady Váš tuzemský prodejce Volkswagen.

Po celou dobu životnosti vozu!
Jestliže budete pravidelně provádět inspekční servis ve svém autorizovaném servisu Volkswagen, který provede doporučené servisní úkony podle servisního plánu, platí Záruka mobility po celou dobu životnosti Vašeho vozu. U nových vozidel Volkswagen platí Záruka mobility nejprve do prvního předepsaného servisu. S každým provedeným servisem, resp. LongLife servisem, se platnost Záruky mobility prodlužuje až do dalšího inspekčního servisu, resp. LongLife servisu.

Inspekční servis se vyplatí!
Pravidelný inspekční servis pomáhá udržet Vaše auto ve skvělém technickém stavu a přispívá i k bezpečnému provozu vozidla a k celkové bezpečnosti silničního provozu. Už proto je výhodné nechat si pravidelně provést inspekční servis v některém autorizovaném servisu Volkswagen podle pokynů v servisním plánu.

Získáte ale mnohem víc!

 • dvouletou záruku na práci
 • dvouletou záruku na použité originální díly Volkswagen®
 • a samozřejmě Záruku mobility! Bude-li Vaše auto nepojízdné, Vy zůstanete mobilní!

Naše služby pro Vás

1. Kdekoliv jste, jste stále mobilní.
Záruka mobility platí ve většině evropských zemí - ať stojí auto před Vaším domem nebo jste na cestách. Z důvodu dosažitelnosti jsou služby omezeny na veřejně přístupné zpevněné komunikace.

2. Okamžitá pomoc v případě poruchy.
V případě poruchy se pomoc dostaví co možná nejrychleji. Drobné opravy, které jsou provedeny přímo na místě za účelem zprovoznění vozu, Vám budou provedeny bezplatně.

3. Odtahová služba.
Pokud není možné odstranit poruchu přímo na místě, bude Vaše vozidlo zdarma odtaženo do nejbližšího autorizovaného servisu Volkswagen.

V případě, že se Vaše vozidlo stane z důvodu jakékoliv poruchy nepojízdným, obraťte se na telefonní centrálu Volkswagen Assistance, která je Vám k dispozici na bezplatném telefonním čísle:

800 123 000

nebo na telefonním čísle:

261 104 363

V případě, že se Vaše vozidlo stane z důvodu vzniku nenadálé technické poruchy nepojízdným v zahraničí, doporučujeme Vám kontaktovat centrálu Volkswagen Assistance v České republice na telefonním čísle:

+420 261 104 363

Minimalizujete tím riziko problémů při zprovoznění Vašeho vozidla, případně následné úhrady vzniklých nákladů Záruky mobility. Pokud z nějakých důvodů nelze kontaktovat centrálu Volkswagen Assistance, vyhledejte v brožurce Na cestách, která je součástí palubní literatury každého vozidla, příslušné telefonní číslo tamní asistenční služby nebo přímo importéra Volkswagen.

Záruka mobility se netýká škod, které:

 • vznikly v důsledku nehody nebo působení vnějších vlivů (např. krádeže, odletujících kamenů) či nedostatečné péče nebo nesprávného používání
 • vznikly záměrným poškozením nebo hrubou nedbalostí majitele, řidiče nebo jeho spolujezdce
 • vznikly v důsledku změn provedených na vozidle nebo montáží dílů, které nejsou schváleny koncernem Volkswagen
 • vznikly neodbornou opravou v některém servisu, který nemá autorizaci Volkswagen
 • vznikly účastí na motoristických soutěžích, vojenských cvičeních, akcích odstraňujících následky katastrof a podobných událostí
 • vznikly v souvislosti s válečnými událostmi, nepokoji, zemětřesením nebo působením vyšší moci
 • vznikly v důsledku toho, že nebyly provedeny opravy doporučené v rámci inspekčního servisu (fakturu uschovejte pro předložení)
 • vznikly v důsledku závad, jež byly zákazníkovi známy, ale jejichž odstranění nebylo zajištěno v některém servisu Volkswagen.

Záruka mobility platí v těchto zemích:
Belgie, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kanárské ostrovy, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie.